Saturday, January 16, 2010

ABBA Sweden, a cold hearted virtual rock band?

Yesterday we received a few offers to be on different SL initative to support earthquake victims in Taiti. I.e One 24/24 h Gala, which will take place tomorrow

We said no.

The offers were as follows: We would give our tip for the initative holders. And we get about 3500L of tip on a gig.

An event takes about 1 hour and we are 5 avis = 5 h
Each ava preparing about 1 hour before each show = 5h
And then after work will take about 1 hour in total

This means that these 11 h of work in total would provide 3500 L (13.81 USD )!!!! Pure idiocy! When people are dying like flies and total anarchy prevailing.

It takes 1 second to transfer money to a real life organization!

http://www.lakareutangranser.se
http://www.redcross.se/

4 comments:

Tina Dahl said...

Mina vänner!

Jag håller med men...

ETT: Jag har satt mina EXTRA pengar - och gör dessutom med autogiro varje månad till Läkare utan Gränser IRL!

Det gör fort nytta dit de skall.

TVÅ: Jag inser att ditt räkneexempel är vad som är sant.

Därför gör jag som alternativ ETT.

TRE: Men jag tycker det är bra och fint att man visar sitt stöd till vad det än är nu för sak som hänt IRL (eller Second Life) sin sympati och sin vilja att göra något med.

Så mitt råd är att göra både och - men inom rimliga gränser. Och värdera sin tid. Som du gör.

Jag uppskattar även att ”du vågar” säga som du gör.

100 LD = bara Ca 2,50 SEK (Med reservation för kursändringar) - glöm aldrig det.

Men det är jag det som i detta fall föredrar det snabbare IRL när det gäller detta.

Kramix/Tina

Jesper Prinz said...

Vi sätter såklart in pengar, på det bästa sättet. Och jag uppmanar alla andra att göra det med.

Med råga överstigande de 13 dollar som vårt bidrag på morgondagens 24/24 gala skulle givit. (här räknar jag inte in den del som skulle falla bort i administration och i växlingsavgifter som LL tar ut, ganska saftiga sådana)

Och vi är med i fungerande välgörenhet i SL som tex RFL. Där det rfl klustret(Eshis) som vi är med i samlade in 221.000 L$ på en timme i våras!

Men SL tenderar vara hysteriskt när såna här fruktansvärda saker sker och resultatet av "projekten" är ofta oerhört klena med tanke på den enorma insats som läggs ner.

Det är bättre att lägga det engagemanget där det gör mest nytta för de drabbade.

Självklart fördömer jag ingen som driver taiti projekt i sl, det är såklart en god sak. Men vi är inte med på den delen av SL.

Anonymous said...

Jaa du Tina.klart du kan ha din åsikt om hur man bör agera för att stödja Haitis befolkning....vilket jag tror att de flesta i vårt land är införstådda med......men , men som engelsmannen Tony (i lets dance)säger.....vilken garanti har jag att pengarna kommer fram, till de hjälpbehövande och varför inte använda de redan etablerade organisationerna, då administration för nya organisationer ALLTID kostar ca hälften av vad vi önskar bidraga med.
Detta är min absoluta egna åsikt. (f.d organisatör i Sveriges AIDS organisation under 80-talet
Tack för ordet.
Ewa Aska

Tina Dahl said...

Jag tror inte jag förstår dig Ewa?

Läkare utan gränser - finns över hela världen och är en av de etablerade det är den jag rekommenderar.

Och pengar man sätter in till dem kommer fram.

/Tina