Sunday, December 6, 2009

Käre gode gud...

...gör så att Linden Labs får ordning på gridden snart. Då lovar jag att

1) sluta svära
2) sluta upp med att bedriva otukt med Ewas alts
3) och som bonus så kommer jag att konfirmera mig

No comments: