Tuesday, October 27, 2009

SOLACE-kurser under november och december 2009

Fick ett mail i från Kay Uggla idag om att hon + medarbetare tänker drag igång kursverksamhet igen! Kul och ett bra initiativ tycker jag.


Kurser på Solace Island:

På Solace Island kommer kursverksamheten igång igen.
Under november och december kommer det att hållas kurser i byggande, scriptande och sömnad (mode och design av kläder).

Tid för kurserna är tisdagar mellan 22:00 och 23:00.

Plats: Solace Island, norra delen av simen.

Kurserna hålls enbart på svenska och huvudsakligen som chatt, vilket innebär att kursdeltagarna har en komplett dokumentation med sig direkt från kurserna.
Ett speciellt moment kommer att handla om att göra en eldplats. Nattsurr Allstar leder det.

I kurserna ingår moment där baskunskap om texturer lärs ut.
Kurserna är avsedda att ge baskunskaper och utgår ifrån att kursdeltagarna är nybörjare.

Se även schemat för kurserna i slutet av dokumentet.

Bygg- och scriptkurs

Lärare och instruktörer: Ironside Carberg och Nattsurr Allstar
Bygg- o scriptkursen är uppdelade på 3-4 avsnitt. Avsikten är att deltagarna skall efter kurslut behärska Second Lifes verktygslåda för att bygga, kunna applicera texturer och förstå hur script fungerar. Under kursen kommer Nattsurr Allstar att lära ut hur man gör eldplats.

Slutresultatet för bygg- o scriptkursen finns uppställd på IronSide Carlbergs tomt på Solace Island.

Tisdagen den 3 november
- Titta på slutresultatet
- Vari består byggandet? (prim+script)
- Skapa boll med textur, prova hur fysisk boll fungerar (faller mot marken)
- Skapa ränna och släppa boll som rullar
Förkunskaper: Inga men ett intresse att lära byggeri

Tisdagen den 17 november
- Arrangera flera rännor som boll får rulla i
- Skapa en tunna (cylinder med hål) som bollen får rulla ner i.
- Skapa många bollar
Förkunskaper: Enkel bygg (eller 3 november)

Tisdagen den 1 december
- Vad är script? Varför? Hur?
- Enkelt script i bollen (generera chatt-text på klick)
- Enkelt script i bollen (text som svävar ovanför bollen) Nattsurr Allstar
Förkunskaper: Vilja förstå script

Tisdagen den 15 december
- Skript, fördjupning
- Skapa script som "dödar" bollen efter 30 sek.
- Skapa script som "skapar bollar" som rullar utefter rännan.
SOLACE-kurser under november och december 2009

Förkunskaper: Enkel programmering eller kursen den 1 december

Kurs i design av kläder (Sykurs).
Lärare och instruktör. Kay Uggla och inbjudna lärare/professionella designers
Sykursen är uppdelad på 3 lektioner. Avsikten är att kursdeltagarna efter kurslut skall kunna göra enkla realistiska plagg med skuggor och skrynklor som ger ett intryck av verklighet. Plaggens utseenden kommer att präglas av texturer som deltagarna har utarbetat som hemläxor mellan mötena.
Lektionerna kommer att hållas i en lättsam atmosfär i form av syjuntor på tisdagar mellan 22:00 och 23:00 enligt schemat nedan.

Tisdag den 10 november Syjunta 1
- hur byggs våra kläder upp med basdelar på kroppen och "asessoirer" Kay Uggla
- inbyggda verktyg och deras begränsningar
- inledande om texturer för kläder
- mer om mallar och texturer i t ex Photoshop, Photoshop elements eller GIMP.
- info om mode i SL (utförs av proffs som ger en kortare introduktion i något aktuellt ämne)
- hemuppgift : en vardags dress inklusive texturer (Övning i photoshop-liknande program blr hem läxa enligt anvisningar)

Tisdag 24 november Syjunta 2
_ visning av de egna alstren på catwalken med råd från professionella designers.
- mer om mallar och texturer i t ex photoshop.
(Övning i photoshop-liknande program blir hem läxa enligt anvisningar)
- om flexi för kläder
- demonstration av "symaskinen" för flexiskirts
- deltagarna får en kopia av symaskinen med anvisningar
- professionell modeskapare visar hautcouture - festkläder och informerar om trender
- Hemläxa: göra en egen fest dress för jul- och vinterkalasen.
- deltagarna får poseplatta.

Tisdag 8 december Syjunta 3:

- Uppvisning av de egna kläderna på catwalken med expertisbedömning och råd
– Avslutningsparty.

Välkomna önskar

IronSide Carlberg, Nattsurr Allstar och Kay Uggla

No comments: