Saturday, September 25, 2010

Byalag Söndag kl 23

Samling i kommunhuset

Agenda kommer undermorgondagen, men ta med era goda idéer och synpunkter.

Jag vill ta upp kommande 1) artister på simmen samt 2)photosharing

Jeppe

No comments: