Saturday, April 24, 2010

OBS!


Det är lågt i tak i Kit Kat Klub, det fick den gode drake nyss erfara! Tänk på det är ni snälla. Det kan blir risk för nackspärr och det är inte att leka med. Vi hinner tyvärr inte drak-anpassa Kit Kat Klub!

Ses kl 02:00 (23:00) PM SLT

No comments: